Allmänna villkor

I priset ingår diskning och tvättning. Porslin och glas skall vara rena från matrester resp tömda på dryck samt nerpackade i samma emballage som det avhämtades/levererades i.

Kunden ansvarar för hyrt material. Skador på hyrt material, eller borttappat material, skall ersättas till gällande dagspris.

Hyrt material hämtas och lämnas vid våra lokaler på Brännarevägen 2 i Södertälje. Om ni vill att vi levererar er beställning tillkommer en transportkostnad enligt överenskommelse.

Avbokning av material måste göras senast två dagar innan hyresdatum, annars tas fullt pris ut.

Trämöbler får inte förvaras i regn, snö eller fuktig väderlek. Att nita, spika eller åsamka annan skada på hyrmaterialet är förbjudet. Kostnaden för alla skador som uppstår betalas av hyrestagaren.

X